informacija ruošiama

Įmonės vadovas yra pagrindinė figūra kasdieniniame įmonės gyvenime, kuri atsako tiek už efektyvią komercinę veiklą, tiek ir už tinkamą darbo organizavimą. Įmonės vadovas turi tinkamai atstovauti kapitalo telkėjų – akcininkų interesus, kurie gana dažnai nesutampa su darbuotojų interesais. Ši socialiniuose santykiuose užprogramuota trintis tarp gamybos veiksnių – darbo ir kapitalo, taip pat ne visada profesionalus ar sąžiningas vadovo pareigų atlikimas komerciniuose santykiuose, sukuria nemažai teisminių ir ikiteisminių ginčų. Teismams tokiose bylose tenka nelengvas uždavinys nuspręsti ar tinkamai įmonėje buvo vykdomos darbuotojų ir (ar) vadovų pareigos, o nustačius pažeidimus teisingai pritaikyti teisinę atsakomybę.  

Darbo ginčai ir vadovų civilinės atsakomybės bylos yra praktikos sritis, kurioje CONFIDENCE komanda yra sukaupusi ilgametę patirtį patikimai atstovaudama darbdavių, darbuotojų, įmonių, akcininkų, kreditorių, įmonių vadovų interesams. Spręsdama ginčus CONFIDENCE komanda visuomet išnaudoja taikaus ginčo sprendimo galimybes ir padeda klientams pasirinkti racionaliausius ginčų sprendimo būdus. CONFIDENCE darbo ginčų ir vadovų atsakomybės praktikos grupei vadovauja patyrusi advokatė Evelina Trukšinienė.

Evelina Trukšinienė

Partnerė, advokatė

Mes padėsime Jums išspręsti ginčus, kylančius dėl:

 • Žalos atlyginimo, atsiradusios dėl netinkamo įmonės valdymo
 • Žalos atsiradusios, dėl neteisėtų sandorių sudarymo
 • Neteisėtais vadovo ar akcininko veiksmais kreditoriams padarytos žalos atlyginimo
 • Tyčinio bankroto
 • Nesąžiningos konkurencijos ar/ir konfidencialios informacijos atskleidimo
 • Nekonkuravimo ir konfidencialumo susitarimų vykdymo
 • Darbo užmokesčio ir kitų išmokų išmokėjimo
 • Neteisėto atleidimo iš darbo ar nušalinimo nuo darbo
 • Darbuotojo ar darbdavio padarytos turtinės ar/ir neturtinės žalos atlyginimo
 • Darbo sutarties sąlygų
 • Diskriminacijos darbe