Konstitucijos 46 straipsnis skelbia, kad Lietuvos ūkis grindžiamas privačios nuosavybės teise, asmens ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva. Nepaisant šių konstitucinių laisvių, privatus verslas Lietuvoje yra gana detaliai reguliuojamas. Pirmiausia ūkinę veiklą Lietuvoje reglamentuoja nacionaliniai ir ES teisės aktai bendrovių teisės, mokesčių teisės, sutarčių teisės, intelektinės nuosavybės teisės, nemokumo teisės, konkurencijos teisės ir kitose srityse. Greta to atskiriems ekonomikos sektoriams įstatymai numato ir specialų sektorinį reguliavimą bei veiklos priežiūrą, kurią vykdo specialiai tam įsteigtos valstybės institucijos, pavyzdžiui, Lietuvos Bankas, Ryšių reguliavimo tarnyba, Valstybinė energetikos inspekcija ir kt. Šis gausus ir kompleksinis ūkinės veiklos reguliavimas, sudėtingi verslo projektai, neišsipildę investiciniai lūkesčiai ir finansiniai skandalai kelia įvairių teisminių ir arbitražinių ginčų.

Finansiniai ir verslo ginčai apima plačią ir itin svarbią ginčų praktikos sritį, kurioje CONFIDENCE komanda yra sukaupusi išskirtinę patirtį ir praktinių žinių bagažą patikimai gindama įvairių verslo įmonių, jų akcininkų, kreditorių, investuotojų, tiekėjų ir finansų įstaigų teises bei teisėtus interesus. Finansinių ir verslo ginčų praktikos grupei vadovauja žinomas Lietuvos civilinės teisės ekspertas advokatas dr. Laurynas Didžiulis.

Dr. Laurynas Didžiulis

Partneris steigėjas, advokatas

Mes padėsime Jums išspręsti ginčus, kylančius dėl:

 • Įmonių steigimo ir veiklos organizavimo
 • Akcininkų teisių įgyvendinimo
 • Jungtinės veiklos
 • Komercinių sandorių
 • Intelektinės nuosavybės
 • Verslo perleidimo
 • Verslo įkeitimo
 • Įmonių nemokumo
 • Mokestinių prievolių
 • Verslo finansavimo
 • Investavimo finansų rinkose
 • Vertybinių popierių
 • Kreditavimo
 • Finansų įstaigų steigimo ir licencijavimo
 • FinTech veiklos