Būdamas vienu aktyviausių Lietuvos teisės ekspertų, dr. L. Didžiulis ne tik sėkmingai veda bylas, teikia arbitravimo paslaugas, bet ir rengia nepriklausomas teisės eksperto išvadas arbitražo bylose, aktyviai dalyvauja tarptautinėse ir nacionalinėse teisinėse konferencijose bei diskusijose.
 
2021 m. spalio mėn. Vilniaus Universiteto Teisės fakulteto 380-ties metų įkūrimo jubiliejaus proga, doc. dr. Laurynas Didžiulis skaitė pranešimą ir dalyvavo diskusijoje visą savaitę organizuotoje konferencijoje, dalyvavo diskusijoje „Civilinės teisės skaitechnologizavimas – pasiklydę tarp tradicijos ir realybės“. Doc. dr. Laurynas Didžiulis šioje konferencijoje pristatė civilinės teisės normų universalumą ir paaiškino kodėl, suformuotos dar Antikos laikais, jos yra tokios ilgaamžės ir vis dar itin svarbios šiuolaikinėje rinkos ekonomikoje.
 
2022 m. vasario mėn. Vilniaus Universiteto Teisės fakulteto jau 10-jame „Teisės mokslo pavasaris 2022“ renginyje doc. dr. Laurynas Didžiulis skaitė pranešimą „Prijungimo principas arba romėniškas pasiekimas, kurio lietuviai nesuprato“, kurio metu dalinosi nekilnojamojo turto nuosavybės aspektais bei gilinosi į problematiką, pabrėždamas, kad nekilnojamo turto reguliavimo efektyvumas yra silpninamas, kai nuosavybės santykiams reguliuoti nenaudojami struktūriniai daiktinės teisės principai, o jie pakeičiami prievolių teisės ar administracinės teisės surogatais.
 
2022 m. birželio mėn. doc. dr. Laurynas Didžiulis yra pakviestas skaityti pranešimą tarptautinėje sutarčių teisės konferencijoje Italijos Ferrara Universitete, kuriame, kaip Lietuvos teisės ekspertas, pristatys naujųjų ES direktyvų įgyvendinimą Lietuvos sutarčių teisėje, didžiausią dėmesį skirdamas skaitmeninio turinio sutarčių reguliavimui.