Paryžiaus Pantheon-Assas Universiteto mokslininkų kvietimu šio universiteto Teisės fakultete svečiavosi advokatų profesinės bendrijos „CONFIDENCE Law Office” vadovaujantis partneris, Vilniaus universiteto doc. dr. Laurynas Didžiulis. Kaip ir Vilniaus universiteto, taip ir Paryžiaus Pantheon-Assas universiteto teisės fakultetai savo šalyse laikomi lyderiaujančiomis ir prestižinėmis teisės mokyklomis.

Vizito metu doc. dr. Laurynas Didžiulis skaitė pranešimą prievolių teisės sekcijoje apie civilinės atsakomybės problematiką ikisutartiniuose santykiuose ir asmenų grandinėse. Diskusijoje dalyvavo Prancūzijos, Italijos, Austrijos ir Japonijos teisėtyros atstovai, kurie pateikė įžvalgas jiems pristatytos Lietuvos teismų praktikos atžvilgiu. Diskusijos dalyviai kiek kritiškai įvertino Lietuvos teismų praktiką taikant non-cumul taisyklę ir nurodė kokius sprendimus nurodytose situacijose būtų priėmę jų valstybių teismai. Taip pat teisės mokslininkai aptarė ir kitas prievolių teisės problemas bei ieškojo jų sprendimo būdų. Tikimės, kad šis vizitas sustiprins Lietuvos ir Prancūzijos teisės mokslininkų bendradarbiavimą.