Klientas – viešoji įstaiga, – patyrė žalą, kai viena iš darbuotojų neteisėtai pasisavino iš įstaigos daugiau nei 220 000 EUR. Procesiniais teismų sprendimais pripažinus įstaigai padarytą žalą, skolininkė, nesąžiningai siekdama išvengti žalos išieškojimo, sudarė įstaigos teises pažeidžiančius sandorius: su savo sutuoktiniu sudarė bendrojoje jungtinėje nuosavybėje esančio turto padalijimo sutartį, kurios pagrindu sutuoktiniui atiteko beveik visas bendras sutuoktinių turtas; taip pat su artima šeimos drauge buvo sudaryta žemės pirkimo-pardavimo sutartis, nors sklypo perleidimas tebuvo fiktyvus. Siekiant dar labiau apsunkinti išieškojimą, skolininkės sutuoktinis neatlygintinai perleido po turto dalybų įgytą turtą savo tėvui. 

Nepaisant nesąžiningų skolininkės ir su ja susijusių asmenų veiksmų, Lietuvos apeliacinis teismas palaikė kliento ir jo atstovų argumentus: pagrindinis atsakovų siekis buvo apsunkinti kliento galimybes išieškoti žalos atlyginimą sudarant neteisėtų sandorių grandines ir slepiant skolininkės turtą nuo išieškojimo. 

Teismas nepalaikė atsakovų argumentų, kad turtas buvo perleidžiamas siekiant surinkti lėšų skolininkės ir jos sutuoktinio vaiko gydymui. Teismas palaikė ieškovo poziciją, kad vaiko gydymui bendras turtas turi būti akumuliuojamas, o ne skaidomas, juolab perleidžiamas neatlygintinai tretiesiems asmenims. Taigi, turto dalybų sutartis buvo sudaryta siekiant permesti turtą iš vienos kišenės į kitą, kur minėtas turtas ieškovui taptų nepasiekiamas. 

Kadangi turto dalybų sutartis yra neteisėta, teismas nusprendė, kad ir sutuoktinio įgyto bendro turto dalis, kuri buvo neatlygintinai perduota sutuoktinio tėvui, buvo perleista be teisėto pagrindo. 

Atitinkamai, teismas palaikė ieškovo argumentus, kad byloje nebuvo duomenų, pagrindžiančių, jog skolininkė už draugei perleistą sklypą iš tiesų gavo pinigų sumą, nepaisant to, kad sutartyje buvo nurodyta, jog už sklypą tariamai atsiskaityta iki sutarties pasirašymo dienos. 

Teismo sprendimo pagrindu turtas buvo grąžintas į bendrą skolininkės ir jos sutuoktinio nuosavybę, taip sudarant galimybę klientui išieškoti iš turto žalos atlyginimą.
 
Viešąją įstaigą byloje sėkmingai atstovavo CONFIDENCE partneris advokatas dr. Laurynas Didžiulis.
Džiaugiamės kliento sėkme! 

Jeigu ir Jūs susidūriate su teisinėmis problemomis, CONFIDENCE profesionalūs teisininkai Jums gali pagelbėti!