Džiaugiamės Lietuvos Aukščiausiajame Teisme laimėta byla, kurioje nuo monopolininko pavyko apginti smulkaus augančio telekomunikacijų verslo interesus.

Telia – bene didžiausia telekomunikacijų bendrovė Lietuvoje ir dominuojantis didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos teikėjas, atsisakė suteikti tinkamą prieigą mažmeniniams interneto paslaugų teikėjams pagal galiojančias sutartis, ekonomiškai spausdama sudaryti naujas sutartis naujomis sąlygomis.  Fastlink interneto paslaugų teikėjas Consilium optimum šio pasiūlymo atsisakė, atsižvelgiant į tai, kad naujo pasiūlymo sąlygos ribotų jos galimybes sąžiningai konkuruoti rinkoje, lyginant su esama galiojančia sutartimi. Telia atsakas, ką vėliau konstatavo Lietuvos Aukščiausias Teismas, buvo neteisėtas: Telia atsisakė vykdyti galiojančią sutartį ir priimti naujus Consilium optimum užsakymus bei koreguoti esamus (pvz., keisti interneto spartą).

Monopolistinėmis priemonėmis spaudžiamam Consilium optimum buvo reikalingas efektyvus priežiūros institucijos įsitraukimas ir neatidėliotina teisminė gynyba. Vis dėlto, tiek telekomunikacijų sektorių prižiūrinti Ryšių reguliavimo tarnyba, tiek žemesnių grandžių teismai atsisakė ginti mažmeninio paslaugų teikėjo teises. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs kasacinį skundą žemesnių instancijų teismų sprendimus panaikino ir nurodė vykdyti galiojančią sutartį (civilinės bylos Nr. e3K-3-136-378/2023).

Advokato dr. Lauryno Didžiulio teigimu, nustebino Ryšių reguliavimo tarnybos ir žemesniųjų teismų nenoras suteikti teisinę gynybą, taip nutraukiant neteisėtą ir nesąžiningą Telia veikimą prieš smulkesnį verslą. Nepaisant to, kad efektyvi konkurencija yra ES viešosios tvarkos dalis, Ryšių reguliavimo tarnyba žodinio posėdžio Lietuvos Aukščiausiajame Teisme metu ėmė dar ryžtingiau ginti Telia interesus nei pati Telia. Iš kitos pusės, sužavėjo LAT posėdyje dalyvavusių teisėjų teisinės argumentacijos gylis ir kompetencijos.

Consilium optimum į sėkmingą rezultatą atvedė CONFIDENCE advokato dr. Lauryno Didžiulio ir advokato padėjėjo David Gurvič profesionali teisinė pagalba ir komandinis darbas.