Prasidėjus naujam ugdymo sezonui, skubame pasidžiaugti ugdytinio tėvų pergale prieš privatų vaikų darželį – teisme pavyko įrodyti, kad sutarties nuostatos dėl stojamojo mokesčio yra nesąžiningos. Ginčas kilo po to, kai privatus darželis su tėvais nutraukė vaiko priežiūros sutartį ir atsisakė grąžinti stojamąjį mokestį.
Teismai konstatavo:
  • Sutarties nuostatos yra išreikštos neaiškiai ir nesuprantamai;
  • Stojamasis mokestis dėl savo paskirties neapibrėžtumo suteikia ieškovui galimybę piktnaudžiauti savo padėtimi;
  • Sutarties sąlyga dėl šio mokesčio negrąžinimo apriboja vartotojų galimybes nutraukti ugdymo sutartį ir iš esmės pažeidžia šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą vartotojų nenaudai.
Vaikų darželis nepagrindė, kur stojamojo mokesčio suma buvo panaudota. Galiausiai teismai nusprendė, kad ugdymo sutarties nuostatos dėl stojamojo mokesčio yra nesąžiningos ir negaliojančios. Klientai atgavo stojamąjį mokestį ir visas teismo procese patirtas išlaidas.
 
Šis ginčas moko, kad rengiant sutartis svarbu nepamiršti ir įvertinti vartojimo sutartims taikomą specialų reguliavimą. Kviečiame pasikonsultuoti, ar Jūsų sudaromos sutartys atitinka įstatymų reikalavimus.
Puikių rezultatų byloje padėjo pasiekti CONFIDENCE advokatė Evelina Trukšinienė ir teisininkas David Gurvič.