Nagrinėjamos bylos ieškovai, būdami skolininkais, įvairiais būdais siekė susimažinti skolos kreditoriams dydį ir prisiteisti sumažintą dalį. Kreditoriai lėšas ieškovams skolino rašytinės paskolos sutarties pagrindu, tad gindami savo interesus griežtai laikėsi sudarytos sutarties ir pagrįstai naudojosi joje numatytais teisių gynimo instrumentais. CONFIDENCE partnerio advokato dr. Lauryno Didžiulio bei vyr. teisininko Vytauto Klimo pastangų dėka pavyko pasiekti klientui palankios Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutarties priėmimo, tokiu būdu buvo laimėtos visos trys teismų instancijos.
 
CONFIDENCE profesionalų komanda gali padėti panašiose bei kitokio pobūdžio situacijose. Daugiau informacijos galite rasti www.confidence.law