CONFIDENCE Law Office užtikrintai įrodė, kad pažeidimai, trukdantys valdyti daiktą, privalo būti pašalinti.
Iki klientui kreipiantis į CONFIDENCE, šis eilę metų nesėkmingai bylinėjosi dėl neteisėtai pastatyto statinio, kuris neleido naudotis kliento nuosavybe pagal paskirtį. Susipažinę su ginčo medžiaga CONFIDENCE Law Office advokatai rado išeitį kaip teisme vis tik apginti pažeistas savininko teises ir pagaliau atkurti galimybes naudotis savo daiktu.
 
Viena iš pagrindinių CONFIDENCE kompetencijų – nuosavybės teisių apsauga ir gynimas, todėl CONFIDENCE Law Office teismuose padeda pasiekti, kad būtų pašalinti įvairūs turto atžvilgiu daromi pažeidimai.