Nuo 2020 m. liepos 1 d. ir nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. įsigalioja eilė Lietuvos Respublikos darbo kodekso pakeitimų, susijusių su reikalavimais laikinojo įdarbinimo įmonėmis, darbuotojų įdarbinimu pagal terminuotas darbo sutartis, darbo sutarčių nutraukimu su nėščiomis darbuotojomis ar darbuotojais, auginančiais vaikus iki 3 metų ir kitais klausimais.
 
CONFIDENCE teisininkai teikia konsultacijas Jums aktualiais darbo teisės klausimais.