CONFIDENCE sėkmingai atstovavo kliento interesus Lietuvos Aukščiausiajame Teisme po to, kai žemesnių instancijų teismai atsisakė nagrinėti darbo ginčą su Ukrainos piliečiu.
 
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino, kad nuostata, draudžianti darbdaviui inicijuoti darbo ginčą kitoje valstybėje nei darbuotojo gyvenamoji vieta, yra netaikoma, kai ginčas buvo anksčiau inicijuotas darbuotojo Lietuvos ikiteisminėse darbo ginčus nagrinėjančiose institucijose. Teismas nurodė, kad tuo atveju, kai darbo ginčų komisijoje darbuotojo inicijuotas ginčas pradėtas Lietuvoje, vėlesnis ginčo sprendimas yra galimas Lietuvos teismuose, jei darbuotojas šalyje turi gyvenamąją vietą. Atitinkamai, teismas sutiko su CONFIDENCE argumentais, kad darbuotojui nustatyta prievolė turėti gyvenamąją vietą Lietuvoje yra pakankamas pagrindas konstatuoti, jog Lietuvos teismai turi jurisdikciją nagrinėti darbo ginčą.
 
Šiuo atveju, teismas nurodė žemesnės instancijos teismui ištirti, ar ieškinio pareiškimo teisme metu darbuotojas tęsė darbo santykius Lietuvoje ir ar jam buvo privaloma turėti Lietuvoje gyvenamąją vietą.
 
CONFIDENCE teikia teisines paslaugas darbdaviams ir darbuotojams, konsultuoja visais darbo teisės klausimais.