2020 m. gegužės 3 d. Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu buvo patvirtintas dalinio nuomos mokesčio kompensavimo priemonės įgyvendinimo aprašas. Kompensacijas galės gauti įmonės ir verslininkai, kurių veikla karantino laikotarpiu buvo arba vis dar yra uždrausta. Nuomininkai galės gauti iki 50 procentų dydžio nuomos mokesčio kompensacijas, jeigu nuomotojas sutinka sumažinti nuomos mokestį nuomininkui bent 30 procentų. Subsidijos verslui bus skirstomos per UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA).
 
Į CONFIDENCE galite kreiptis visais Jūsų nuomos santykių klausimais. CONFIDENCE padės Jums susitarti su nuomininku arba nuomotoju dėl nuomos santykių išsaugojimo pasinaudojant INVEGA kompensavimo priemones arba nuomos santykių užbaigimo Jums palankiausiomis sąlygomis.