CONFIDENCE Law Office primena, kad įmonėms dėl koronaviruso pertvarkius darbą į nuotolinę formą, yra būtina peržiūrėti atitiktį duomenų apsaugos reikalavimams. Patikrinkite, ar pasikeitus situacijai, nepadidinote duomenų apimčių (nuotolinio darbo atlikimo vieta, suteikiami slaptažodžiai, laikas sugaištas užduotims, užimtumas, darbuotojo žinion perduota įranga), ar nepasikeitė duomenų tvarkymo trukmė arba tikslai, ar įdiegėte naujus laiko apskaitos įrankius, naujas darbuotojų komunikacijos priemones (Skype, Teams, Zoom) arba iki šiol nenaudotas informacijos saugojimo priemones (Dropbox, GDrive, OneDrive). Pasikeitus duomenų tvarkymo laukui yra būtina atnaujinti dokumentaciją – duomenų apsaugos politiką, duomenų tvarkymo veiklos įrašus, sutartis su komunikacinių ir informacinių technologijų paslaugų teikėjais. Darbuotojai turi būti pasirašytinai informuojami apie jų duomenų tvarkymo pasikeitimus.
 
Visais šiais klausimais Jums gali patikimai padėti CONFIDENCE Law Office.