Karantino sąlygomis gali būti sudėtinga ar nesaugu vykti pas notarą, todėl CONFIDENCE Law Office primena apie kitus alternatyvius būdus, kaip teisėtai sudaryti testamentą. Įstatymuose nustatyta galimybė sudaryti ranka surašytą asmeninį testamentą, kurio tvirtinti notariškai nereikia. Akistatoje su COVID-19 pandemija svarbu tai, kad asmeninis testamentas gali būti sudarytas net nedalyvaujant kitiems asmenims, taigi, nei notaro, nei liudytojų dalyvavimas nėra privalomas. Praktikoje pasitaikančios klaidos dėl teisinių žinių stokos:
  • nenuoseklus,
  • dviprasmiškai,
  • prieštaringai suformuluotas testamento turinys,
  • neaiški testatoriaus valia, kompiuteriu rašytas tekstas,
  • testamento neperdavimas saugoti notarui arba po mirties tvirtinti teismui ir kt.
 
CONFIDENCE teisininkai gali patarti, kaip tinkamai suformuluoti testamento turinį, lydėti visuose testamento sudarymo ir tvirtinimo procesuose, taip pat konsultuoti kitais nuosavybės perleidimo klausimais.