Lapkričio 26-27 d. Estijos Tartu universitetas kartu su Estijos Mokslo Taryba suorganizavo tarptautinę nuotolinę mokslinę konferenciją „Digital Consumer Contract Law and New Technologies“. Konferencijoje dalyvavo ir pranešimus skaitė žinomi Vakarų Europos teisės profesoriai, tokie kaip Hugh Beale, Gerald Spindler, Marco Loos, Martin Schmidt-Kessel, Brigitta Zöchling-Jud, André Janssen, Martin Ebers ir kt., taip pat nacionaliniai civilinės teisės ekspertai iš Estijos, Lenkijos ir Lietuvos. Konferencijoje buvo kalbama apie naująsias Skaitmeninio turinio ir Vartojimo pirkimo-pardavimo direktyvas, informacines technologijas, intelektinę nuosavybę, dirbtinį intelektą, išmaniąsias sutartis, LegalTech ir kitus skaitmenizacijos aspektus.

Lietuvos teisės doktrinos atstovu į konferenciją buvo pakviestas Vilniaus universiteto Teisės Fakulteto Privatinės teisės katedros docentas dr. Laurynas Didžiulis, kuris skaitė pranešimą apie 2019 m. priimtos Skaitmeninio turinio direktyvos įgyvendinimą Lietuvos sutarčių teisėje. Savo pranešime doc. L. Didžiulis trumpai aptaręs vartotojų apsaugos teisės vietą Lietuvos teisinėje sistemoje, gvildeno daiktinių ir intelektinės nuosavybės teisių į skaitmeninį turinį koegzistavimo klausimą, paminėdamas ir Europos Teisingumo Teismo praktiką šioje srityje, taip pat nagrinėjo skaitmeninio turinio sutarčių kvalifikavimo problematiką ir galiausiai aptarė direktyvos perkėlimo į Lietuvos teisę metmenis. Konferencijos dalyvių pranešimų pagrindu parengti straipsniai bus publikuojami Vokietijoje leidžiamame tarptautiniame Intelektinės nuosavybės, informacinių technologijų ir elektroninės komercijos teisės žurnale (Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law).

Konferencijos pranešimų klausėsi ir diskusijoje dalyvavo ir kiti VU TF bendruomenės nariai, įskaitant docentę Danguolę Bublienę.

 

Šaltinis: VU TF.