Confidence padėjo išlaikyti bendrovės kontrolę išleidžiant skirtingų klasių akcijų

CONFIDENCE įmonių ir sutarčių praktikos grupė, vadovaujama advokato dr. Pauliaus Miliausko, sėkmingai įgyvendino užsienio kapitalo įmonės akcininkų struktūros pakeitimus. CONFIDENCE pagalba bendrovėje buvo suformuotos dvi skirtingų klasių akcijų grupės: balsavimo teises suteikiančios paprastosios akcijos ir balsavimo teisių nesuteikiančios privilegijuotosios akcijos be kaupiamojo dividendo. Teisinės paslaugos apėmė akcininkų struktūros projekto ir visų reikalingų dokumentų parengimą, konsultacijas, atstovavimą notarų biure ir Registrų centre. CONFIDENCE sukurtas teisinis modelis sudarė galimybes į bendrovės akcininkų struktūrą įtraukti tiek darbuotojus, tiek ir užsienio partnerius, tuo pačiu metu visas balsavimo ir kontrolės teises išlaikant steigėjų rankose.

 

Tinkama valdymo ir akcininkų struktūra yra vienas iš stabilumo faktorių kiekvienai įmonei. Tai ypač aktualu, kai bendrovės akcijų norima suteikti darbuotojams arba užsienio partneriams iš ES ar trečiųjų šalių. Advokatų profesinė bendrija CONFIDENCE nuolat pataria, kokia yra optimaliausia akcininkų struktūra, kaip išleisti skirtingų klasių akcijų bei kaip sureguliuoti santykius tarp bendrovės akcininkų. Remdamiesi savo praktine patirtimi CONFIDENCE advokatai yra pasiruošę veiksmingai padėti formuojant skirtingas kapitalo struktūras ir išlaikyti bendrovės kontrolę net ir naujų akcijų emisijų atvejais.

2018-02-02T10:08:03+00:00