Dr. Didžiulis ir Dr. Miliauskas vedė mokymus teisėjams verslo ginčų tematika

Dr. Laurynas Didžiulis ir dr. Paulius Miliauskas vedė mokymų ciklą teisėjams apie bendrovės vadovų ir akcininkų civilinę atsakomybę. Lektoriams ši tema pažįstama ir teoriniu, ir praktiniu požiūriu, ypač dėl to, kad su tokio pobūdžio bylų keliamomis problemomis jie susiduria nuo pat teisinės praktikos pradžios. Šiais mokymais buvo siekiama akumuliuoti įvairius verslo vadybos, bendrovių teisės ir civilinės atsakomybės klausimus į susistemintus mokymus. Jų metu lektoriai pristatė nagrinėjamų klausimų problematiką, galimus teorinius sprendimo modelius ir įvertino teismų praktikos pozicijas, kurių analizei tradiciškai buvo skirta didžioji dalis laiko.

2018-01-26T07:09:25+00:00