Įmonės ir sutartys 2017-12-21T04:37:07+00:00

Susisiekime, jeigu Jus domina:

Verslo sandoriai

Bendri verslo teisės patarimai

Įmonių vidaus dokumentai

Įmonių įsigijimai

Įmonių susijungimai

Teisinis patikrinimas

Akcijų perleidimas

Įmonių steigimas

Start-up įmonės

Įmonių valdymas

Atitiktis įstatymų reikalavimams

Verslo padalinimas

Jungtinės veikla

Vadovų atsakomybė

Akcininkų sutartys

Akcininkų ginčai

Aklavietės situacijų sprendimai

Smulkiųjų ir kontroliuojančių akcininkų konfliktai

Įmonių organų sprendimų ginčijimas

Privatus ir rizikos kapitalas

Restruktūrizavimas ir bankrotas

Likvidavimas

Duomenų apsauga

Kiekvieno sėkmingo verslo pagrindas yra tinkamai struktūrizuota įmonių valdymo sistema ir sutartimis apsaugota rizika. CONFIDENCE teikia platų įvairių su įmonių teise susijusių paslaugų spektrą, pradedant nuo įprastinių įmonių veiklos klausimų: nutarimų, įstatų, nuostatų, instrukcijų, protokolų, sprendimų, įsakymų ir kitų įmonės vidaus dokumentų derinimo, rengimo, taip pat tinkamos verslo veiklos formos parinkimo kuriant ar vystant verslą. Mūsų profesionalų patirtis ir kompetencija taip pat leidžia pasiūlyti klientams ir sudėtingas kompleksines paslaugas: įmonių įsigijimai ir susijungimai, jungtinė veikla, verslo pasidalinimas bei ginčai tarp akcininkų.

Įmonių sandorių srityje mūsų advokatai rengia verslo perleidimo, akcijų pirkimo–pardavimo, paslaugų, nuomos, distribucijos, franšizės, licencines, informacinių technologijų ir kitas sutartis, struktūrizuoja verslo sandorius bei veda derybas, taip pat konsultuoja sutarčių rengimo kokybės klausimais.

CONFIDENCE Įmonių ir sutarčių praktikos grupei vadovauja patyręs ir vienas iš geriausių Lietuvoje bendrovių ir sutarčių teisės specialistų – dr. Paulius Miliauskas.

Susisiekime, jeigu Jus domina:

Verslo sandoriai

Įmonių įsigijimai

Akcijų perleidimas

Įmonių valdymas

Jungtinė veikla

Akcininkų ginčai

Įmonių organų sprendimų ginčijimas

Likvidavimas

Bendri verslo teisės patarimai

Įmonių sujungimai

Įmonių steigimas

Atitiktis įstatymų reikalavimams

Vadovų atsakomybė

Aklavietės situacijų sprendimai

Privatus ir rizikos kapitalas

Duomenų apsauga

Įmonių vidaus dokumentai

Teisinis patikrinimas

Start-up įmonės

Verslo padalinimas

Akcininkų sutartys

Smulkiųjų ir kontroliuojančių akcininkų konfliktai

Restruktūrizavimas ir bankrotas

Plačiau

Dr. Paulius Miliauskas

Partneris steigėjas, advokatas

+370 (687) 41 685

p.miliauskas@confidence.law


Kalbos:

Naujienos

Visos naujienos
×