Darbo santykiai 2019-08-01T21:40:25+00:00

Susisiekime, jeigu Jus domina:

Įdarbinimas

Darbo sutarties sudarymas, keitimas, vykdymas

Darbuotojų materialinė atsakomybė

Darbo sutarties nutraukimas

Konfidencialumas

Nekonkuravimas

Vadovų darbo sutartys

Individualūs darbo ginčai

Darbo apmokėjimo sistema

Nediskriminavimo darbovietėje politika

Darbuotojų asmes duomenų apsaugos politika

Darbuotojų perkėlimas verslo perdavimo atveju

Vidaus darbo tvarkos ir taisyklės

Kolektyvinės sutartys

Kolektyvinės derybos

Socialinė apsauga

Darbo santykiai ir juos reguliuojantys teisės aktai gali būti komplikuoti ir reikalaujantys lanksčių sprendimų. Tinkamai įmonės vidaus dokumentais ir šalių susitarimais sureguliuotos darbo sąlygos, darbuotojų ir darbdavių teisės bei pareigos yra kiekvienos įmonės veiklos stabilumo garantas. CONFIDENCE profesionalų praktinė, mokslinė, teisėkūros ir mokymų patirtis leidžia padėti darbdaviams atrasti efektyviausius personalo teisinio valdymo sprendimus bei išvengti nepagrįstų teisnių konfliktų.

CONFIDENCE Darbo santykių grupė teikia išvadas dėl įmonės personalo teisinio valdymo tobulinimo, rengia vidaus tvarkos ir taisyklių, darbo sutarčių, papildomų susitarimų tarp darbdavio ir darbuotojo projektus, konsultuoja visais darbo teisės klausimais individualių ir kolektyvinių darbo santykių srityje.

Susisiekime, jeigu Jus domina:

Įdarbinimas

Darbo sutarties sudarymas, keitimas, vykdymas

Darbuotojų materialinė atsakomybė

Darbo sutarties nutraukimas

Konfidencialumas

Nekonkuravimas

Vadovų darbo sutartys

Individualūs darbo ginčai

Darbo apmokėjimo sistema

Nediskriminavimo darbovietėje politika

Darbuotojų asmens duomenų apsaugos politika

Darbuotojų perkėlimas verslo perdavimo atveju

Vidaus darbo tvarkos ir taisyklės

Kolektyvinės sutartys

Kolektyvinės derybos

Socialinė apsauga

Naujienos

Visos naujienos
×