You are currently viewing Lietuvos Aukščiausiasis Teismas tenkino CONFIDENCE atstovaujamo neprofesionalaus investuotojo skundą byloje prieš banką

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas tenkino CONFIDENCE atstovaujamo neprofesionalaus investuotojo skundą byloje prieš banką

Klientas, priimdamas investicinį sprendimą, dėl banko pareigų nevykdymo patyrė žalą. Žemesnės instancijos teismai banko pažeidimų neįžvelgė, nurodydami, kad investuodamas asmuo veikia savo rizika, o tai, kad investicija paaiškėjo esanti nuostolinga, nėra pagrindas reikalauti banko atlyginti nuostolius. LAT nusprendė, kad ankstesnės teismų išvados yra nepagrįstos, o bylos aplinkybės ištirtos nevisapusiškai bei nurodė, kad bankas turi elgtis pagal aukštesnius profesinei veiklai taikomus reikalavimus ir tinkamai informuoti neprofesionalų investuotoją apie rizikas. LAT konstatavo, kad bankas neįrodė, jog visa informacija apie investicijų tinkamumą buvo atskleista, o teismai nepagrįstai šią pareigą perkėlė neprofesionaliam investuotojui.

Parašykite komentarą